fairphone high-end bio-based packaging no plastic Fairphone PaperFoam sustainable packaging

Revoluce v udržitelném balení: příběh společnosti Fairphone a PaperFoam®

Fairphone jde příkladem s průlomovým přístupem k výrobě telefonů ve světě, který si stále více uvědomuje svou ekologickou stopu. S každým telefonem, který vytvářejí, zlepšují zdroje a recyklovatelnost jeho součástek, životní prostředí a pracovní podmínky. Navíc používají udržitelné balení. Jejich závazek je patrný ve všech krabicích Fairphone, které se dostanou do vašich rukou, každá z nich je zcela vyrobena z udržitelných materiálů. Nejde jen o obal. Je to prohlášení, které rezonuje s hodnotami dnešního ekologicky uvědomělého spotřebitele.

Když poprvé otevřete krabici od Fairphone, hned vás zaujme výrazná textura na podložce, což značí pozornost k detailům a kvalitě. Ale nejde jen o estetiku. Venkovní krabice a vnitřní podložky jsou 100% recyklovatelné, což odpovídá misi společnosti Fairphone: udržitelnost a odolnost pro budoucnost ve všech ohledech.

Pouze přírodní složky, maximální ochrana

A tady přichází na řadu PaperFoam® – srdce této revoluce v udržitelném balení. Tvoří ho tři jednoduché, přírodní složky – škrob, vlákna a voda – které se proměňují v odolný, papírový, pěnovitý materiál. To, co PaperFoam® odlišuje, je jeho schopnost přirozeného rozkladu, což ho činí vhodným pro domácí kompostování a recyklaci vedle papíru, což je v oblasti obalů vzácný jev.

Ale proč PaperFoam®? Je získáván z obnovitelných zdrojů, což dokonale odpovídá potřebě balicích řešení, která jsou ekologicky šetrná a zároveň chrání během přepravy. Lehkost a zároveň odolnost PaperFoam® ho staví do pozice výjimečné alternativy k tradičním obalovým materiálům jako je plast a polystyren. Volbou PaperFoam® Fairphone nejenže snižuje odpad, ale také výrazně snižuje emise uhlíku během přepravy.

Filozofie PaperFoam®

PaperFoam® zastupuje filozofii založenou na ochraně přírody ve všech oblastech podnikání. Od využívání obnovitelných zdrojů energie a recyklace odpadu až po provádění nízkoemisních a neznečišťujících postupů ve svém dodavatelském řetězci, nastavujeme nový standard. Navíc jsou naše továrny strategicky umístěny v Evropě, Asii a Spojených státech, což umožňuje lokální výrobu a stává se klíčovým prvkem naší strategie pro zvýšení udržitelnosti dodavatelského řetězce. Tento přístup minimalizuje naši uhlíkovou stopu a je efektivní z hlediska času a nákladů.

V podstatě spolupráce mezi společností Fairphone a PaperFoam® není jen o vytvoření udržitelného obalu. Jde o formování budoucnosti, kde technologie a příroda koexistují harmonicky. Volbou Fairphone spotřebitelé nekupují jen telefon; podporují hnutí, filozofii, která mluví o jejich hodnotách a vizi čistšího a zelenějšího světa. Chcete být jako Fairphone? Můžeme vám pomoci dosáhnout tohoto cíle tím, že vytvoříme udržitelné řešení pro vaši značku. Takže můžete svým zákazníkům nabídnout slib udržitelné budoucnosti.